تفکیک قوا

تفکیک قوا یا استقلال قوا (Separation of powers) یک مدل در ساختار حکومت است که بر این اساس حکومت به شاخه های مختلفی تقسیم می شود، هریک از این شاخه ها محدوده خاص و مستقلی از لحاظ اختیارات و مسئولیت ها دارند که در تعارض با مسئولیت ها و اختیارات سایر بخش ها نمی باشد. با وجود استقلال هریک از شاخه های حکومت، هر کدام از شاخه ها بر اساس قوانین می توانند محدودیت هایی را در قدرت اعمالی شاخه های دیگر ایجاد کنند بطوری که باعث کاهش انحصار قدرت در یک شاخه و قوه می شوند.

به طور کلی شاخه های یک حکومت را می توان به سه شاخه قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه تقسیم بندی کرد در برخی موارد تفکیک قوا کامل است و در برخی موارد نیز شاهد تفکیک قوای نسبی هستیم، حکومت ایالات متحده آمریکا نمونه ای از تفکیک قوا است که شاخه های حکومت در عین استقلال بر همدیگر در جهت جلوگیری از انحصار قدرت نظارت دارند.

ریشه اولیه تفکیک قوا به آثار ارسطو و همچنین جان لاک باز می گردد، دو مونتسکیو در قرن ۱۸ اولین فیلسوفی بود که بصورت آشکار از تفکیک قوا سخن گفت.

دیدگاهتان را بنویسید

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن