گفت و گوی درون تمدنی پیش نیاز گفت و گوی تمدن ها

هفده سال از مطرح شدن جدی گفت و گوی تمدن ها توسط رئیس جمهور وقت می گذرد، این شبه نظریه آن قدر اهمیت و ظرفیت داشت که بلافاصله مورد استقبال سران کشورها و شخصیت های جهانی قرار گرفت، کوفی عنان رئیس وقت سازمان ملل با جدیت از آن استقبال کرد و این چنین علاقمندی خویش را ابراز کرد: «خود را در خدمت نظریه و طرح آقای رئیس جمهور ایران قرار می دهم » و سرانجام سازمان ملل سال ۲۰۰۱ را سال گفت و گوی تمدن ها نام گذاری کرد.

ادامهگفت و گوی درون تمدنی پیش نیاز گفت و گوی تمدن ها