خدای رنگین کمان

شکسـته اسـت دلِ رنگیـن کمـان بـه رگبـار ابرهـای تیـره خدایـش مبهـوت از شـرارت سیـاه دل ها آسمانـش دلتنـگ بـی تـاب فـردا بـه مسلـخ بـرود خـورشیـدش چـه مـی شـود؟

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن