کودتای آبجوفروشی

کودتای مونیخ یا کودتای آبجوفروشی (Beer Hall Putsch) یک کودتای نافرجام بود که در تاریخ ۹ نوامبر ۱۹۲۳ توسط آدولف هیتلر و اریش لودندورف طراحی شد. این کودتا شکست خورد و برخی از اعضای بلندپایه حزب نازی در جریان آن دستگیر شدند. کودتای مونیخ آغاز قدرت‌گیری آدولف هیتلر بود و این آغاز مسیر دستیابی آدولف … ادامه کودتای آبجوفروشی