نبرد من/ کتاب مقدس نازی ها

▫️نود و پنج سال پیش در ۱۸ ژوئیه ۱۹۲۵ برای نخستین بار جلد اول کتاب “نبرد من” آدولف هیتلر منتشر شد.▫️در سال ۱۹۲۴ که هیتلر به اتهام خیانت به کشور در زندان لندزبرگ زندانی بود متن کتاب را به منشی خود رودلف هس که با او هم‌زندان بود دیکته کرد.▫️ جلد نخست آن، با عنوان … ادامه