شب دشنه های بلند

«شب دشنه های بلند» یا عملیات «هامینگ برد»، به پاکسازی دوران نازی و قتل ارنست روهم رئیس اس آ اشاره دارد. این عملیات از ۳۰ ژوئن آغاز شده تا دوم ژوئیه ۱۹۳۴ ادامه پیدا کرد. بسیاری از کشته شدگان از اعضای حزب اس آ یا «استرمتلونگ» پارلمان بودند. این گروه که به عنوان «پیراهن قهوه … ادامه شب دشنه های بلند