نظريه اندام وارگي دولت

نظريه دولت به عنوان پديده اي اندام وار، دولت را از حيث كاركرد، تكوين و تكامل به اندام واره هاي پيشرفته مانند مي كنند. از اين ديدگاه به سخن درست تر، دولت همانند ارگانيسم نيست، بلكه خود موجود اندام وار پيچيده اي است. دولت مانند نبات و حيوان ارگانيسمي طبيعي است كه از سه خصلت … ادامه

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن