نظام حزب حاکم به چه معناست؟

نظام حزب حاکم ( Dominant-party system) یا نظام حاکم یک-حزبی یک نظامی سیاسی است که یک دسته مشخص از سازمان‌های سیاسی/حزبی به صورت پیاپی در انتخابات پیروز شده‌اند و انتظار شکست ایشان در آینده نمی‌رود . طیف گسترده‌ای از احزاب در زمان‌های مختلف به عنوان حاکم مطرح شده‌اند، که شامل کومینتانگ در جمهوری چین (تایوان)، … ادامه