زمان شاه بد بود/الان چه کرده اید؟

شاه و کارتر

اين روزها و در ایام سقوط پهلوی، شاهد تولید محتواهای گوناگون هستیم مبنی بر این که زمان شاه، از لحاظ اقتصادی، در مواردی چون تورم، گرانی، سرانه داخلی، بیکاری و وابستگی شرایط بسیار بدی بوده است..یا این که به لحاظ سیاسی خفقان مطلق بوده است..یا اختلاس ها در دربار و در سرتاسر پهلوی به صورت … ادامه