قبای امیرکبیر ، گشاد بر تن ظریف

بدون شک در دو دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، برجسته ترین وزیر، محمد جواد ظریف بوده است، از ابتدای دولت روحانی تا الان چه در میان نخبگان و چه در میان مردم عادی بیشترین توجه ها بر وزیر امور خارجه بوده است. دلیل توجهات بیشتر به ظریف این است که به طور کلی دولت حسن … ادامه قبای امیرکبیر ، گشاد بر تن ظریف