بــی انــدازه میمیــرم

بــه ســانِ ماهــیِ غلتــان میــانِ خشکــی و آب در فـراقــت مــن چــه بــی انــدازه میمیــرم هــر روز

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن