راه سوم

راه سوم عبارت است از اندیشه جایگزینی سرمایه داری و نیز سوسیالیسم و توجه را به موضع ایدئولوژیکی جلب می کند که متفکران سیاسی سنت ها و عقاید گوناگون از جمله فاشیسم، سوسیال دموکراسی و به تازگی پساسوسیالیسم به آن روی آورده اند.راه سوم در شکل جدیدش جایگزین سوسیال دموکراسی سبک قدیم و لیبرالیسم نو … ادامه

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن