مصائب دولت نژادی در خاورمیانه!

همه پرسی کردستان عراق برای استقلال در حال برگزاری است، فارغ از نتیجه این همه پرسی، با توجه به شرایط منطقه (از لحاظ ترکیب فرهنگی، قومی و شکاف های سیاسی) در حال حاضر این همه پرسی به چیزی مانند مصیبت شبیه است.

خاورمیانه منطقه ای است که از لحاظ مذهبی و قومی تنوع و شکاف های زیادی دارد و اگر نبود توسعه سیاسی و اقتصادی را هم به آن اضافه کنیم علت بسیاری از مصائب گذشته و مصائب آینده نمایان می شود.

ادامه

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن