جیمز هرینگتون و تاثیر عامل اقتصادی در شکل حکومت

چکیده

جیمز هرینگتون نظریه پرداز انگلیسی دوره کرامول در نظریه پردازی مانند بسیاری دیگر از نظریه پردازان  متاثر از اوضاع و احوال کشور خود بود، وی به جای در گیری در مسائل رقابتی گروه ها و احزاب سیاسی سعی کرد تا یک روش و راه حل علمی برای حل مشکلات کشورش ارائه دهد، نوشته وی اوشیانا گرچه در زمره ی نوشته های آرمانی و تخیلی قرار می گیرد ولی راهکارهایی عملی برای حکومت انگلیس در برداشت که به منظور جلوگیری از سانسور این چنین نوشته شده بود، وی در سده ی هفدهم اولین نظریه پردازی بود که سنگ بنای حکومت را عامل اقتصادی معرفی کرد و مانند گذشته که بسیاری اساس حکومت را در حقوق الهی، زور و یا قرارداد می دانستند چنین فکر نکرد بلکه تقسیم اراضی و میزان سهیم شدن در آن را با شکل حکومت مرتبط دانست که یک نوع آوری در اندیشه سیاسی محسوب می شد. 

ادامه

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن