دموکراسی خلق

اصطلاح «دموکراسی خلق» از رژیم های کمونیستی ارتدکسی برگرفته شده است که بر اساس الگوی شوروی پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمدند. اما در این جا برای اشاره کلی به الگوهای گوناگون دموکراتیک به کار برده شده که سنت مارکسیستی آنها را ایجاد کرده است.اگرچه این الگوها تفاوت هایی دارند، تضاد آشکاری با … ادامه دموکراسی خلق

دموکراسی مستقیم

دموکراسی مستقیم یکی از انواع دموکراسی است که بر اساس آن، شهروندان بدون واسطه و به‌صورت مستقیم در تصمیم‌گیری‌های عمومی مشارکت می‌نمایند. در مقابل این نوع از دموکراسی، دموکراسی مبتنی بر نمایندگی وجود دارد که شهروندان با انتخاب نمایندگانی که عملا اداره‌ی جامعه را بر عهده دارند، حاکمیت خود را اعمال می‌کنند. دموکراسی مستقیم، اولیه‌ترین … ادامه دموکراسی مستقیم