وحشت سرخ

وحشت سرخ، گسترش ترس در مورد اوج‌گیری احتمالی کمونیسم یا چپ گرایی رادیکال است که از سوی ضد-چپگرایان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اصطلاح برگرفته از پرچم های سرخ رنگ کمونیست ها می باشد.وحشت سرخ به دو دوره ی تاریخی در آمریکا اشاره دارد. وحشت سرخ اولوحشت سرخ اول که بلافاصله پس از جنگ جهانی … ادامه وحشت سرخ