چرا حسین بن علی(ع) ماندگار شد؟

▫️دورتر نمی رویم، همین داعش را مشاهده کنید، اعمالش، رفتارش و جنایت هایش! طوری که داعش انسان می کشد و طوری که زجرکش می کند ، با انواع شکنجه ها و آزارها شاید تاریخ کم تر چنین جنایت هایی رو به خود دیده است. اما داعش اولین و آخرین این نوع رفتارها نیست، کلیسای قرون … ادامه