بلشويک ها و منشويک ها

بلشويک Bolshevik ” و ” منشويک  Menshevik” جناح هائى از جنبش انقلابی روسیه بودند که در سال ۱۹۰۳ بدنبال اختلاف نظر لنین و یولیوس مارتف که هر دو عضو حزب سوسیال دموکراتیک کارگران روسیه R.S.D.L.P. بودند   شکل گرفت. بر اساس برداشت ها و قرائت های متفاوت از مارکسیسم ومشاجرات ایدئو لوژیک این دو جناح با … ادامه

کانال علوم‌ سیاسی و تاریخ

اگه علاقمند به مطالب سیاسی و تاریخی هستی در کانال تلگرام ما عضو شو!

عضویت در کانال
بستن