قاصدك

بیدار شو قاصدك
وقت خواب نیست
مرا مجال
ایام شباب نیست
پیامی دارم
ببر سوی یار
گو كه
دوریت را
دگر تاب نیست

۱۳۹۸/۸/۲۵

دیدگاهتان را بنویسید