ناسیونالیست اشتباهی

بسیاری از ناسیونالیست ها رخنه فرهنگ عربی در کشور را چه در زبان، چه در مناسبت ها، آیین ها و… تقبیح می کنند به طوری که بسیاری از مطالب آن ها به شدت رنگ و بوی نژادپرستی و خودبرتربینی می گیرد، اما همان ها، آن چنان مجذوب فرهنگ غربی از زبان تا اسامی و مناسبت ها می شوند که گویا یک انسان جهان وطن هستند و یا این که این  اعیاد، مناسبت ها و… جزئی از فرهنگ ناگسستنی آن ها است  و این رفتار دوگانه است که هیچ سنخیتی باهم ندارد.

ادامهناسیونالیست اشتباهی

کتاب اندیشه سیاسی امام علی(ع)

کتاب اندیشه سیاسی امام علی(ع)،  اولین کتاب بنده در زمینه اسلام شناسی می باشد که در آذر۹۵ زیر چاپ رفت، در این کتاب تاکید بیشتر بر مبانی مردم سالاری اندیشه امام علی(ع) است،  امیدوارم بتوانم گام های دیگری در جهت اسلام شناسی بردارم. منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات دوستان در این زمینه هستم. لینک در … ادامه کتاب اندیشه سیاسی امام علی(ع)

دو اشتباه در مورد کوروش هخامنشی

اما اگر منطقی نگاه کرده باشیم اصولا اعتقادات دینی ما با اسطوره ها و علایق ملی ما نمی تواند تناقض داشته باشد چرا که در موارد بسیاری مکمل همدیگر نیز بوده اند، برای مثال از متن قرآن به ذوالقرنین بودن کوروش اشاره می شود که در صورت درستی آن باورهای دو گروه قبلی به شدت سست می شود چرا که در کوروش هخامنشی ویژگی هایی بوده است که قرآن آن را تایید می کند یا وجود ارزش هایی مانند یکتاپرستی، عدالت و ایستادگی در برابر ظلم خود عامل مهمی در جهت پذیرش و تروج اسلام در میان ایرانیان بوده است.

ادامهدو اشتباه در مورد کوروش هخامنشی

گفت و گوی درون تمدنی پیش نیاز گفت و گوی تمدن ها

هفده سال از مطرح شدن جدی گفت و گوی تمدن ها توسط رئیس جمهور وقت می گذرد، این شبه نظریه آن قدر اهمیت و ظرفیت داشت که بلافاصله مورد استقبال سران کشورها و شخصیت های جهانی قرار گرفت، کوفی عنان رئیس وقت سازمان ملل با جدیت از آن استقبال کرد و این چنین علاقمندی خویش را ابراز کرد: «خود را در خدمت نظریه و طرح آقای رئیس جمهور ایران قرار می دهم » و سرانجام سازمان ملل سال ۲۰۰۱ را سال گفت و گوی تمدن ها نام گذاری کرد.

ادامهگفت و گوی درون تمدنی پیش نیاز گفت و گوی تمدن ها

ضرورت گردش نخبگان/ گریزی بر نظریه پارتو

ویلفردو پارتو  از مهم ترین نظریه پردازان نخبه گرا یا  الیتیسم است. نظریه نخبگان وی در جامعه شناسی و سیاست نظریه ای شناخته شده است.

ادامهضرورت گردش نخبگان/ گریزی بر نظریه پارتو